خدمات تخصصی گفتار درمانی

  • ارزیابی و درمان کلیه اختلالات گفتار و زبان
  • لکنت در کودکان و بزرگسالان
  • اختلال در صوت ، تلفظ صداها و روان صحبت نکردن
  • تأخیر در رشد گفتار و زبان