متـخصصیـن

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1 خانم فریماه افشارزاده موسس و مدیر کارشناس ارشد روانشناسی
2 خانم دیانا غازاریان مدیر مالی کارشناس حسابداری
3 خانم غزاله شمیرانی مسئول پذیرش و مدیر اجرایی دانشجوی ارشد مشاوره خانواده
4 خانم آرزو نواری فر مسئول پذیرش دانشجوی ارشد روانشناسی
5 خانم غزل موسوی صالحی مسئول پذیرش دانشجوی ارشد مشاوره خانواده


 

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص مدرک تحصیلی
1

خانم دکتر شعله امیری

مدیر فنی و مشاور کودک و خانواده دکترا روانشناسی
2 خانم فریماه افشارزاده موسس و مدیر داخلی و روانسنج کارشناس ارشد روانشناسی
3 آقای دکتر سیدعباس شفتی مشاور ازدواج و خانواده دکترا روانشناسی
4 آقای محمود نصیری مشاور ازدواج و خانواده کارشناس ارشد روان پرستاری
5 خانم دکتر عذرا اعتمادی مشاور خانواده و زوج درمانگر دکترا مشاور خانواده
6 آقای ابوالفضل شیرازی مشاور ازدواج و خانواده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
7 آقای دکتر حمید کاظمی مشاور فردی و خانواده دکترا روانشناسی بالینی
8 خانم دکتر مریم قربانی مشاور فردی و خانواده دکترا روانشناسی بالینی
9 خانم دکتر فلور خیاطان مشاور فردی و خانواده دکترا روانشناسی
10 آقای دکتر سیدمحمدرضا صمصام شریعت مشاور فردی و خانواده دکترا روانشناسی بالینی
11 آقای دکتر مهرداد قدوسی روانپزشک متخصص اعصاب و روان
12 خانم دکتر خاطره بزرگمهری مشاور کودک و خانواده دکترا روانشناسی
13 آقای علی سلیمانی مشاور فردی و خانواده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
14 آقای اکبر بهرامی گفتار درمانگر کارشناس ارشد گفتار درمانی
15 خانم آصفه نفری مشاور تغذیه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
16 خانم بیتا ریسمانچیان مشاور کودک و خانواده کارشناس ارشد روانشناسی
17 آقای محمدرضا حسن پورنژاد مشاور تحصیلی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی
18 خانم رعنا هدایت نیا مشاور کودک و نوجوان کارشناس ارشد روانشناسی
19 آقای کاوه ضیایی مشاور بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
20 خانم مهدیه لباف مشاور فردی و خانواده کارشناس ارشد مشاوره خانواده
21 خانم میترا رواخواه مشاور اختلالات یادگیری کارشناس ارشد روانشناسی
22 خانم دکتر بتول امین جعفری مشاور و مددکار دکترا روانشناسی
23 خانم دکتر عاطفه حیرت مشاور ازدواج و خانواده دکترا روانشناسی
24 خانم لیلا عندلیب روان تحلیلگر دانشجوی دکتری روانکاوی

 

اطلاعات تماس

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، ابتدای کوچه مسجد الرضا، مجتمع آرین، طبقه سوم

03136651545  / 09130342071

yascounseling@gmail.com