خدمات روانپزشکی

  • درمان و تشخیص اختلالات خلقی
  • اختلالات اضطرابی ،خواب ، روان تنی
  • اختلالات جنسی ، اختلالات شخصیتی
  • اختلالات مربوط به روانپزشکی کودکان
  • اختلالات مربوط به حوادث و بحرانهای شدید مانند سوگ ،بیماریهای صعب العلاج و ....