خدمات مشاوره تحصیلی

  • ارائه برنامه ریزی تحصیلی
  • مشاوره در زمینه تغییر و انتخاب رشته
  • شیوه صحیح مطالعه و تقویت حافظه
  • جلوگیری از افت تحصیلی و ارائه راهکار جهت پیشرفت تحصیل
  • برنامه ریزی کنکور
  • انتخاب رشته کنکور
  • اجرای تست های رغبت سنج ،هوش و استعداد تحصیلی
  • انتخاب رشته دبیرستان ،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد و دکترا