مشاوره و روان پرستاری

  • شیوه ارتباط صحیح در خانواده و پیشگیری از بیماریها
  • آموزش خانواده های بیماران روانی
  • آشنایی با نشانه بیماریها
  • نحوه رفتار با بیمار جهت پیشگیری از عود مجدد بیماریها
  • آموزش خانواده های دارای بیماران سرطانی،دیابتی،پارکینسون ، MS ، بیماریهای خاص و ....