مشاوره کودک

  • مشاوره کودکان با اختلالات رفتاری ( پرخاشگری،بیش فعالی،ناخن جویدن، شب ادراری ،اضطراب و اضطراب جدایی )
  • ترسهای مرضی (ترس از تاریکی تنهایی ، مدرسه و ....)
  • تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
  • افزایش توجه و خلاقیت های کودکان
  • راهنمائی و مشاوره با والدین و معلمان